Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Lecznictwo uzdrowiskowe pod Równicą

Tradycje uzdrowiskowe Ustronia sięgają końca XVIII w. Dzięki doskonałym uwarunkowaniom klimatycznym i miejscowym zasobom tworzyw leczniczych głównym kierunkiem leczenia były choroby układu oddechowego, choroby reumatyczne i choroby stawowo-mięśniowe, stany wyczerpania, rekonwalescencja po przebytych chorobach i urazach.

W drugiej połowie XVIII w., po zbudowaniu huty żelaza, wykorzystywano rozżarzony żużel wielkopiecowy do sporządzania kąpieli. Praktyka była powiązana z obserwacją poczynioną przez hutników, którzy stosując kąpiel pierwotnie w celach higienicznych, odkrywali pozytywne oddziaływanie na zdrowie. Można sądzić, że substancje rozpuszczalne przechodziły z żużla do kąpieli oddziaływując podobnie jak kąpiele mineralne.

Wzrastające powodzenie tych kąpieli zachęciło właściciela zakładów hutniczych, księcia cieszyńskiego Albrechta Kazimierza, do wybudowania w latach 1802-04 Domu Zdrojowego z łazienkami. Budynek zachował się do czasów obecnych. Znajduje się w nim Hotel „Ustroń”.

W związku z wyczerpaniem się złóż rudy i zanikaniem produkcji hutniczej, następował sukcesywny spadek frekwencji kuracjuszy w uzdrowisku. Wygaszenie w 1897 r. wielkiego pieca i tym samym brak dostaw żużlu do kąpieli był powodem przystąpienia do długo odkładanej budowy zakładu kąpielowego i Domu Zdrojowego przy obecnej ulicy Mickiewicza. Podjęcie prac ponagliło odkrycie w okolicy bogatych złóż borowiny. Zakład oddany jednak został w 1901 r. i pełnił swoją funkcje przez 90 lat, a budynki z tego okresu istnieją niemalże w niezmienionym kształcie zewnętrznym do dzisiaj. W okresie międzywojennym wzrosła ilość letników i kuracjuszy przybywających do Ustronia. Wpłynęła na to również rozbudowa i uatrakcyjnienie miejscowości. Dokonano wówczas elektryfikacji, oświetlenia ulic, wykonano deptaki spacerowe wzdłuż Wisły, a w latach 30. wybudowano basen kąpielowy i drogę na Równicę.

W latach 1945-46 obiekty majątku trwałego Uzdrowiska zostały przejęte przez ubezpieczalnię społeczną.

W 1953 r. zakład kąpielowy został przejęty przez nowo powołane wówczas do życia Państwowe Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe w Jastrzębiu Zdroju. Jednakowoż podjęta wkrótce decyzja o budowie kopalń Rybnicko-Jastrzębskiego Okręgu Węglowego pociągnęła za sobą likwidację lecznictwa uzdrowiskowego w Jastrzębiu Zdroju, co z kolei było powodem odtworzenia uzdrowiska w Ustroniu.

W roku 1986 r. został otwarty pierwszy oddział Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Ustroń” w Ustroniu w Sanatorium Uzdrowiskowego „Równica”

W dalszych latach w zasadzie zakończono budowę poszczególnych części składowych Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego i tym samym proces przenoszenia Uzdrowiska z Jastrzębia Zdroju do Ustronia można uznać za zakończony.

Dokonujące się zmiany profilu chorobowości naszego społeczeństwa wymogły konieczność dostosowania obiektów, urządzeń i wiedzy personelu fachowego do obecnych wymogów. Współczesne lecznictwo uzdrowiskowe charakteryzuje się intensywnym stosowaniem metod rehabilitacyjnych, a z uwagi na znaczny koszt procedur leczniczych, dawny typ kuracjuszy uzdrowiskowych zdaje się przechodzić do historii.

Gwarancją rozwoju uzdrowiska są tworzywa lecznicze. Pozyskiwana z własnych odwiertów solanka chlorkowo-sodowo-wapniowa, bromkowo-jodkowo-żelazista o mineralizacji 13%, czyli zawierająca 130 g składników stałych w jednym litrze stanowi cenny surowiec przydatny w leczeniu chorób i dysfunkcji układu ruchu oraz chorób dróg oddechowych. Ze składników leczniczych solanki ustrońskie zawierają przeciętnie w jednym litrze około 7-13,5 mg jodków (norma wynosi 1 mg), 300 – 400 mg bromków (norma wynosi 5 mg), do 15 mg żelaza oraz śladowe ilości takich pierwiastków jak: bor, cynk, miedź, nikiel, glin, molibden. Solanki te są stosowane w formie kąpieli wannowych i basenowych.

Drugim tworzywem naturalnym są borowiny pozyskiwane z własnej kopalni Przedsiębiorstwa Państwowego „Uzdrowisko Ustroń”.

Ponadto w dzielnicy Zawodzie zlokalizowanych jest kilkanaście domów wczasowych i hoteli o łącznej ilości ponad 1800 miejsc. Stanowią one zaplecze hotelowe dla kuracjuszy podejmujących leczenie w systemie ambulatoryjnym.

 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka