Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:
Znajdź obiekt w bazie pobytowo-noclegowej:

Poradnik kuracjusza

Jak zmniejszyć ból kręgosłupa?

Ciągła praca przy komputerze, długotrwała jazda samochodem czy nieprawidłowa postawa to prosta droga do uciążliwych dolegliwości kręgosłupa. Na co dzień rzadko zwracamy uwagę na możliwe następstwa takiego trybu życia. Zwykle zbyt późno reflektujemy się, że coś jest nie tak i plujemy sobie w brodę, że nie udało się zapobiec chorobie zwyrodnieniowej, osteoporozie czy reumatyzmowi.

Więcej…

 

Czekałeś, dostałeś, wyjeżdżasz! Ale czy na pewno wiesz gdzie?

Uzdrowisko to miejscowość, która najogólniej posiada naturalne czynniki lecznicze. Najważniejsze z nich to:

  • wody mineralne (służą do kąpieli i terapii pitnej)
  • właściwości klimatyczne (stosowane w klimatoterapii).

Obok ww. czynników leczniczych każda miejscowość uzdrowiskowa powinna dysponować walorami przyrodniczym, które są ważnym czynnikiem dla rozwoju uzdrowiska, bo przecież przyjeżdża się tu nie tylko dla poratowania zdrowia ale także w celach turystyczno-wypoczynkowych.

 

Więcej…

 

Turnusy rehabilitacyjne PFRON

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Jest on podstawową formą wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i tylko tym osobom przysługuje. Oznacza to, że osoba niepełnosprawna musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia równorzędne (np. wydane przez ZUS, orzeczoną grupę inwalidzką). Po spełnieniu określonych warunków, możliwy jest także wyjazd z opiekunem.

 

Więcej…

 

Jak wyjechać do sanatorium lub uzdrowiska na koszt ZUS?

zus_logoWyjazdy do sanatoriów odbywają się na podstawie art. 69 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz.U. nr 131, poz. 1457) i określane są jako rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej.

Więcej…

 

Jak wyjechać do sanatorium na koszt NFZ?

nfz_logoLeczenie sanatoryjne (uzdrowiskowe) jest kontynuacją leczenia specjalistycznego lub szpitalnego. Jego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Więcej…

 

Jak wyjechać do sanatorium na koszt KRUS?

krus_logoKRUS, zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej. Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje.

Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników.

Więcej…

 
Uzdrowiska - strona główna
zmienklimat
bazaobiektowiuslug_off
porady
newsletter

Login:
Email:

profilelecznicze
rodzajezabiegow
Reklamy

ULOTKI.net

Tajemniczy Dolny Śląsk - serwis miłośników tajemnic i odkrywców skarbów

 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A   Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju   Pałac Jedlinka